Marvel Comics: segueix els rumors de Relaunchin

Avui més rumoreja Marvel avui ...

Four Fantastic, Immortal Hulk, Amazing Spider-Man, Venom, Doctor Strange, Uncanny X-Men, Captain America, Champions, Daredevili Thor han rellançat recentment.Sra Marvel i Llagosta a punt de fer-ho i Bleeding Cool prometedor similar a Deadpool

maleïdor agredeix sexualment la dona

Naturalment, podem esperar que tots els títols de Marvel passin per aquest procés, fins i tot si l'equip creatiu no canvia. I, a més, busqueu que això passi cada cop més sovint.

Marvel Comics encara no havia passat a la modalitat estacional, amb un nou volum cada any, però cada any les discussions internes de Marvel Comics semblen fer-ho cada cop més probables.

Spider man park industries

Per què? Els primers números es venen més, es poden promoure millor i les vendes (normalment) pateixen afectació després d’això.

mary j blige quedarà amb mi umbrella academy

Tot i això, amb cada rellançament de la xifra impulsada sembla baixar fins que no en tingui cap importància. O almenys no tant.

Però, tot i que encara ho faci, sempre hi haurà la crida per fer-ho ...

coberta sonora 1